Ástand varahluta

Merking notaðra varahluta eftir ástandi þeirra A, B eða C

  • A – merkir að hluturinn er í mjög góðu ástandi
  • B – merkir að það er smávægilegt frávik, eins og t.d. smá beygla, rispa  eða slitflötur yfir meðal sliti.
  • C – merkir að hluturinn er með slakt ástand, t.d. stór beygla eða slitfletir mikið slitnir. Hluturinn er nothæfur en nauðsynlegt er að skoða hann vel og meta.

Netpartar ehf. er verslun með notaða varahluti og eru viðsemjendur fyrirtækisins að stærstum hluta bifreiðaverkstæði. Kaupandi gerir sér grein fyrir og samþykkir að kaup á notuðum hlut getur aldrei komið fullkomlega í stað nýs  varahlutar sömu gerðar. Hið selda hefur verið í notkun og eigu annarra aðila en seljanda og því getur seljandi ekki ábyrgst að varan standist gæðakröfur kaupanda. Reynist varan ekki uppfylla gæðakröfur kaupanda hefur hann rétt á að skila vörunni innan 14 daga frá viðtöku hennar gegn framvísun reiknings. Kaupandi gerir sér grein fyrir að ástand þess selda kunni að vera verra en það líti út fyrir. Reynist seldur hlutur ekki í lagi að teknu tilliti til aldurs  og verðlagningar, takmarkast bótaábyrgð Netparta við að bæta hinn selda hlut með samskonar hlut, eða sé sambærilegur hlutur ekki til með endurgreiðslu kaupverðs. Kaupandi er meðvitaður um og samþykkir að Netpartar bæta ekki afleitt tjón vegna galla á seldum vörum, s.s. verkstæðiskostnað vegna viðgerða og/eða skipta á varahlutum o.s.frv.

Vefur TACTICA